+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka v Rakovníku

V ulicích Rakovníka jsme mohli v těchto dnech potkat skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.

Tato sbírka se odvíjí od starobylého lidového zvyku uctívání Tří králů. Kolednickou skupinku tvoří koledníci převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.

Tříkrálová sbírka v roce 2014 probíhala ve farnosti Rakovník ve dnech 6. až 14. ledna a byla prováděna třemi  pokladničkami, z toho jedna v Lišanech a dvě v Rakovníku.

Pokladnička v Lišanech:         3.582 Kč

Pokladničky v Rakovníku:       6.635 Kč a 10.683 Kč

Celkem bylo vybráno 20.900,- Kč

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku, dále vedoucím skupin koledníků paní Knoblochové, Průšové a Bidrmanové a dětem, které se aktivně zúčastnily koledování a také pracovníkům MěÚ Rakovník a OÚ v Lišanech.

Všem upřímné Pán Bůh zaplať.

Několik fotografií z Tříkrálové sbírky je zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2014/