+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka ve farnosti Rakovník v roce 2010

Tříkrálová sbírka v roce 2010 probíhala ve třech dnech 3. až 11. ledna. Byla prováděna dvěmi pokladničkami v Rakovníku a jednou v Lišanech.  Celkem bylo ve farnosti vybráno 20 542,- Kč.

č.1 – 8 864,- Kčč.2 – 7 764,- Kčč.3 – 3 914,- Kč  1. skupina kolednic, ve složení paní Eva Hvězdová, paní Jitka Janoušková a paní Hana Staňková, chodila po Rakovníku 5.1., 2. skupina kolednic,  ve složení paní Eva Hvězdová, Jitka  Janoušková a Helena Gondová 6.1. též po Rakovníku a 3. skupina pod vedením p. Bidrmanové vybíraly 6.1. v Lišanech.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na tuto sbírku, dále vedoucím skupin koledníků paní Hvězdové, paní Knoblochové a paní Bidrmanové, všem koledníkům, kteří se aktivně sbírky zúčastnili a také za spolupráci pacovníkům města Rakovník a obci Lišany.