+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Všechno nejlepší otci Vojtěchovi

Právě v den Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna před 60 lety, se narodil náš pan farář, Otec Vojtěch Novák. Jako by přímo Panna Marie předurčila jeho  povolání zasvětit svůj život Pánu Bohu, stát se knězem a být věrným a milujícím synem Panny Marie.

Jak říká Otec Vojtěch, 15.srpen patří Panně Marii, a tak své narozeniny oslavil v sobotu 18.srpna. V 11 hodin byla v kostele sv. Bartoloměje sloužena děkovná mše svatá, hlavním celebrantem byl pan biskup Mons.Thdr. Rndr. Ladislav Hučko, Csc. Kromě Otce Vojtěcha koncelebrovali tuto děkovnou mši svatou další kněží.

I my farníci ještě jednou přejeme Otci Vojtěchovi všechno dobré, Boží milosti a požehnání pro jeho kněžskou službu a stálou ochranu jeho milované nebeské maminky Panny Marie.

V následujícím odkazu jsou fotografie nejen ze mše svaté, ale i z následné oslavy na farní zahradě.

rajce.cz