+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Zemřela maminka Otce Vojtěcha

15.října odešla na věčnost maminka našeho kněze, Otce Vojtěcha. Nám všem, kteří jsme měli možnost maminku Josefu poznat, bylo patrno, že jde o vzácnou ženu. Z její tváře vždy zářila pokora, pokoj, světlo lásky, moudrost a zároveň prostota, a svatost. Maminku Josefu nešlo si nezamilovat. Celý její život, jak jsme znali z vyprávění jejího i od jejích dětí – Otce Vojtěcha a sestřičky Ambrožky, byl provázen velkými utrpeními a křížem, ale také radostí a láskou, neboť všechno, co žila, bolesti i radosti, žila s Pánem Bohem.

Věříme a důvěřujeme Pánu, že její milovaní Panna Maria a sv. Josef byli s ní v okamžik jejího odchodu na věčnost a spolu s nimi nyní patří na Boží tvář.

Připojme se k modlitbám za její duši!

Parte – zde:  parte maminka