Církev

Základní pravdy víry

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Cíl člověka na Zemi 

  • Boha poznávat
  • Boha milovat
  • Boha ctít
  • Jemu sloužit
  • a tak se dostat do Nebe

Citát

Pane, dej mi rozvahu, ať jsem schopen přijmout věci, jež nemohu změnit, odvahu změnit ty, které změnit mohu a moudrost, abych byl schopen je od sebe rozeznat.