+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Červencové poutě v Petrovicích

Mariánské poutní místo Petrovice u Rakovníka vás všechny srdečně zvou na Červencové poutě v kostele Navštívení Panny Marie V neděli 7. července a 14. července 2024 se bude konat: 8:30

Biřmování s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou

V naší farnosti jsme slavili výjimečnou událost, která se konala při příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tento významný den byl korunován biřmováním pěti mladých biřmovanců, kteří touto svátostí potvrdili vstup

Veselé svátky zmrtvýchvstání Páně

Abychom všichni mohli nést radost ze vzkříšeného Ježíše dál přejí a vyprošují SM Ambrožka, OP a P. Vojtěch

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova       v sobotu 23. 3. 2024     Mons. ICDr. Ing. Manuel Lobo Gutiérres   8,00 mše svatá     9,00   I. rozjímání na faře

V sobotu 23.března se uskuteční v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede Mons. ICDr. Ing. Manuel Lobo Guttiérez. Program je následující: 8,00 mše svatá 9,00  I.rozjímání na faře 10,00

Poselství papeže Františka k postní době

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2024-02/papezovo-poselstvi-k-postni-dobe-skrze-poust-nas-buh-vede-ke-sv.html

Radostné a požehnané Vánoce 2023

Opravy v kostele sv. Bartoloměje podpořeny Evropskou unií

Pořízení lavic a osvětlení do kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku bylo spolufinancováno Evropskou unií  

Adventní duchovní obnova 16.12.

Adventní duchovní obnova v sobotu 16.12.2023 Mons. ICDr. Ing. Manuel Lobo Guttiérez 8,00      mše svatá 9,00      I. rozjímání na faře 10,00    II. rozjímání na faře Příležitost ke

Bohoslužby na hřbitovech

Rozpis bohoslužeb za zemřelé na hřbitovech ve farnosti Rakovník     Kounov                 čtvrtek 2. 11.        10,00 Krupá