+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní duchovní obnova farnosti tuto sobotu

Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční v sobotu 30.3. Program: 9,00     první rozjímání na faře 10,00    druhé rozjímání na faře Příležitost ke svátosti smíření v kostele Zakončení svátostným požehnáním Duchovní obnovu

Popeleční středou začíná postní doba

Popelec – popeleční středa Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn

Kardinál Duka: Zdravá přirozená rodina je nejlepší ochranou dětí

Kardinál Dominik Duka OP se zúčastnil v Římě setkání o ochraně nezletilých. Zde je rozhovor, který na toto téma poskytl pro Vatikánský rozhlas: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29022          

Poselství papeže Františka k postní době

Český překlad poselství Svatého otce k postní době 2019 v plném znění, kde se papež František zamýšlí nad slovy apoštola Pavla: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 1.1. – 14.1. probíhala v našem městě tříkrálová sbírka. V ulicích Rakovníka  a v blízkých vesnicích jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným,

Půlnoční mše svatá a Boží hod vánoční

Přinášíme vám několik fotografií z půlnoční mše svaté (24. 12. 2018 ve 24:00) z kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Na dalších snímcích je pak zachycena ranní sváteční mše sv. o

Požehnané svátky narození Páně

0 Comments

Přejeme Vám požehnané Vánoce plné radosti z narození našeho Pána Ježíše Krista a do nového roku hojnost Božího požehnání!

Adventní duchovní obnova

0 Comments

Duchovní obnovu, konanou pravidelně v období adventu, v sobotu 15. 12. 2018 tentokrát povede P. ICLic. Jaroslav Miškovský, administrátor ve Zbečně. Program 8.00   mše svatá9.00   I. rozjímání na faře10.00 

Advent: Očekávání Pána

Dnešní nedělí  začala adventní doba. Po čtyři týdny se budeme s velkou nadějí a radostí připravovat a pozorně očekávat nejen první příchod Boha na svět, narození Dítěte Ježíše, ale budeme

Probíhá dušičkový týden

Dušičkový týden začíná 1. listopadu nádhernou slavností Všech svatých, kdy vzpomínáme s úctou a radostí na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili,