Živý růženec farnosti

Modlíme se živý růženec

Více než 60 lidí z naší farnosti je zapojeno do modlitby živého růžence, tzn. každý  den se společně pomodlíme celé tři růžice této modlitby, ve které rozjímáme nad  životem Pána Ježíše. Pět tajemství radostného růžence nám připomíná události kolem Ježíšova narození a dětství, při růženci světla rozjímáme o veřejném Ježíšově životě, v bolestném růženci o Ježíšově utrpení a ve slavném o Vzkříšení a začátku veřejného působení Církve. Modlitba živého růžence nám pomáhá  hlavně upevňovat svou  lásku k Pánu  Ježíši a Panně Marii, vždyť při této  modlitbě se  sami stáváme spolu s Pannou Marií svědky událostí ze života  našeho Pána.  Při této živé modlitbě se navíc nejen modlitebně spojujeme vzájemně  mezi sebou, členy živého růžence, ale připojujeme k nám i ostatní farníky a  naše blízké a celou Církev, za které se modlíme. 60 lidí, tři růžice, to už je  opravdu síla…

Otec Vojtěch, který nám pomohl zahájit modlitbu živého růžence u nás ve farnosti, slíbil, že každou první sobotu v měsíci bude ranní mše svatá obětována za všechny, kteří se modlí živý růženec farnosti. I to je dalším důležitým a krásným důvodem, aby se i ostatní lidé z farnosti do této modlitby zapojili.

Stále a kdykoliv máte  možnost ozvat se paní Martině Vinšové (mobil: 777130886, mail: MartaPrusa@seznam.cz), která Vám pomůže zapojit se do společenství živého růžence.