Hřbitovní kaple svatého Rocha

Byla vystavěna z veřejných sbírek v roce 1726 jako poděkování za odvrácení morových ran ve městě na popud rakovnického děkana Libertina. Stavěl ji pražský stavitel Jan Ferdinand Hybner a byla za hřbitovem. Ke hřbitovu byla připojena až v roce 1835 při rozšiřování hřbitova. Barokní stavba má trojúhelníkový půdorys z vnějšku vybočené oblouky. V kapli bývaly sochy sv. Rocha na hlavním oltáři, na bočních oltářích pak sv. Šebestiana a sv. Maří Magdaleny.

Socialistickou péčí byla celá kaple včetně interiéru zničena. Úpravou okolního terénu byla „utopena“ pod terén a přívalové deště ji zaplavily bahnem a celé zařízení  bylo zlikvidováno. V polovině 80. let měla být stržena.

V devadesátých letech se ji podařilo zachránit.