O farnosti

Osoba:  P. Vojtěch Novák

Funkce:  Duchovní správce, kněz, administrátor

Název farnosti:  Římskokatolická farnost Rakovník

Vikariát:  vikariát Rakovník

Právní forma:    721 – Církevní organizace

Datum vzniku farnosti:    1.3.1994

s. Ambožka a P. Vojtěch Novák drží obrázek Svatého Otce Benedikta XVI.

Farní zahrada V hradbách

Farní zahrada V hradbách byla významným krajinným prvkem vyhlášena již koncem roku 2008. Od té doby se její podoba změnila, pochopitelně k lepšímu. Vybudoval se přístřešek, ale také altánek v horní části. Pro děti zde byl navíc vybudován umělý svah, aby si mohly v zimě na svahu zařádit. Na vybudování tolik potřebných zídek byly získány finanční prostředky od Středočeského kraje, Městského úřadu Rakovník a také Rakony. Zahrada se nachází uvnitř dochovaného středověkého opevnění města. V minulých letech se postupně upravovala. Nyní jedna část slouží dětem ze sousední mateřské školy, v druhé části se pořádají různé akce spojené s ekologickou výchovou. Veřejnost má možnost do zahrady nahlédnout během významných dní týkajících se ochrany přírody, jako je například Den Země, Den stromů a podobně. Na údržbě se podílejí dobrovolníci, žáci škol nebo během praxe studenti zemědělské školy. Do prostoru budou také umístěny dvě lavičky a vybudují se chodníčky z nášlapných kamenů. Dále se počítá s ozeleněním stávajících travnatých ploch, případně s terénními úpravami.

Varhany

Naše farnost má v současné době 3 varhaníky:

 • Hana Staňková
 • sestřička Ambrožka
 • Aleš Nosek – vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, HAMU v Praze, kde získal titul BcArt., a posléze Hochschule für Musik Regensburg (HfKM), kde mu byl udělen titul Master of Music – Orgel

Obce

Na území farnosti leží následující obce:

 • Chrášťany – Nový Dvůr
 • Janov
 • Kounov
 • Krupá
 • Lišany
 • Lužná
 • Milostín
 • Mutějovice – Lhota pod Džbánem
 • Nesuchyně
 • Olešná
 • Pavlíkov – Ryšín
 • Rakovník