+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pozvánka na poutní slavnost sv. Bartoloměje

Římskokatolická farnost Rakovník Vás zve na na poutní slavnost sv. Bartoloměje a znovuotevření farního kostela sv. Bartoloměje po rekonstrukci v neděli 27. srpna 2023 v 10.00 h.

Hlavním celebrantem bude Mons. Mgr. Michael J. Pojezdný, O. Praem., emeritní opat strahovský. Chrámový sbor pod vedením Ing. Hany Staňkové zazpívá Missu brevis od Zdeňka Fibicha, na varhany bude hrát MgA. Aleš Nosek, regenschori a titulární varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.