+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

První svaté přijímání dětí

O svátku Proměnění Páně, 6.8.2023, došlo u nás ve farnosti, v kostele Nejsvětější Trojice, ke slavnostní chvíli. 2 chlapci – Vašík a Tomášek – mohli poprvé přijmout svátostného Pána Ježíše.

Několik fotografií z této mše svaté a následného setkání na farní zahradě je zde:

https://www.rajce.idnes.cz/farnostrakovnik/album/prvni-svate-prijimani