+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Novéna k Duchu Svatému

Dnes, o Slavnosti Nanebevstoupení Páně, jsme se po mši svaté s Otcem Vojtěchem začali modlit novénu k Duchu Svatému. Těm, kteří se nemohou každý den zúčastnit mše svaté nebo kteří se

Noc kostelů v Rakovníku

Program Noci kostelů 27. května 2011 19:00    23:00    Otevřený kostel 19:00                Malý varhanní recitál  Informace o kostele: V místech dnešního chrámu stál původně románský kostel

Požehnané Velikonoce

Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí je definitivní. Ať je prokaždého z vás radostnou nadějí skutečnost jeho Zmrtvýchvstání, která jelékem i zbraní proti každému zlu. Velikonoční radost z blízkostiZmrtvýchvstalého Krista všem

Zemřela varhanice p. Marie Žižková

Ve věku 75 let zemřela v úterý 25.ledna rakovnická dlouholetá varhanice paní Marie Žižková. Všichni na ni budeme pamatovat především jako na skromného, tichého, obětavého a hluboce věřícího člověka. Na varhany

Oprava kaple sv. Vojtěcha

0 Comments

Opravy kaple sv. Vojtěcha v Kounově se rozjely za pět minut dvanáct Převzato z: rakovnicky.denik.cz Kounov – Kaple svatého Vojtěcha v Kounově dostane nový kabát. S opravou se začalo opravdu v

Návštěva biskupa v Rakovníku

0 Comments

Tuto neděli, 24.10., která zároveň byla jako 3. neděle v měsíci říjnu i  misijní nedělí, jsme přivítali v naší farnosti vzácného hosta. Na pastorační návštěvu přijel a slavnostní mši svatou celebroval v rakovnickém kostele

Farní pouť do Heiligenkreuz

Je pátek 17. září 5 hodin ráno a rakovničtí farníci spolu s naším p. farářem, P. Vojtěchem a sestřičkou Ambrožkou se vydávají na pouť do rakouských klášterů, cestou přibíráme další

Odhalení sochy ve Lhotě p. Džbánem

Náves ve Lhotě pod Džbánem má novou dominantu. V sobotu odpoledne zde byla slavnostně odhalena zrestaurovaná socha Panny Marie. Socha původně stávala u polní cesty vedoucí do Ročova. Poté, co

Poutní slavnost v Rakovníku

Poutní slavnost se 29.8. od 8.00 konala v kostele sv. Bartoloměje. Slavnostní mši svatou celebroval kanovník Vladimír Kellnar, probošt kapituly staroboleslavské a farář u Matky Boží před Týnem. Chrámový sbor doprovodil liturgii Missou brevis od

Pouť na Velehradě

U příležitosti svátku slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, se i letos 5. července  konala národnípouť na Velehradě.  Vznik tradice velehradské pouti má kořeny v období národního obrození, v 80. letech 19.