+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Farní pouť za rodiny do Jablonného v Podještědí

V sobotu 30. května 2015 naše farnost uspořádala pouť rodin ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Jsme si vědomi, jak důležité jsou modlitby a prosby za rodiny právě k patronce rodin, sv.Zdislavě, od jejíhož svatořečení 21.května 2015 uplynulo 20 let.

Manželství je primárně zaměřeno k udílení života a výchova dětí v rodině je opravdovým povoláním, na kterém závisí spása světa. Rodičům toto povolání patřilo odjakživa, novověk s jeho protikřesťanským smýšlením však vědomí tohoto rodičovského povolání značně oslabil. Bůh nás volá k tomu, abychom toto svoje povolání obnovili. Pohleďme na Svatou rodinu a učme se z jejího příkladu. Zasvěťme naše rodiny Panně Marii, sv. Josefovi a Dítěti Ježíši. Budeme-li se k nim utíkat o radu a pomoc, stanou se nám těmi nejlepšími a nespolehlivějšími průvodci našich dětí k cíli, pro který je i nás Bůh stvořil.

Prosmě i sv.Zdislavu, aby se přimlouvala za naše i všechny rodiny.

Několik fotografií z pouti zde:

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_za_rodiny_ke_sv.Zdislave

farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Dalsi_fotky_pouti_ke_sv.Zdislave/