+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 1.1. – 14.1. probíhala v našem městě tříkrálová sbírka.

V ulicích Rakovníka  a v blízkých vesnicích jsme potkávali skupiny tříkrálových koledníků, kteří oslovovali veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.

Celkem se vybralo 10 zapečetěnými pokladničkami 54.817 Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na tuto sbírku i všem koledníkům – dospělým i dětem-, kteří se aktivně sbírky zúčastnili a také za spolupráci pracovníkům Města Rakovník.

Zvláštní poděkování patří paní Evě Hvězdové, koordinátorce sbírky. Její zprávu si můžete přečíst zde:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tříkrálová sbírka v roce 2019 probíhala ve farnosti č. 1929 v Rakovníku ,v  Lubné, v  Krupé, v  Lišanech a v Povlčíně ve dnech 1.1.-14.1.2019 a byla prováděna 10 kasičkami.

Do jednotlivých kasiček bylo vybráno:

Č. 1      5.767,- Kč           Č. 2    9.346,- Kč

Č. 3      6.199,- Kč            Č.4    3.304,- Kč

Č. 5    11.766,- Kč            Č.6     5.793,- Kč

Č.7     2.285,- Kč             Č. 8    4.433,- Kč

Č. 9    1.354,- Kč             Č..10  4.570,- Kč

Celkem  se vybralo  54.817,- Kč

Děkuji všem, kdo se podíleli na úspěchu sbírky, prací nebo penězi. Velký dík patří vedoucím skupin koledníků: Marii Knoblochové, Daně Průšové, Martině Vinšové, Jitce Janouškové, Jitce Bidrmanové, Blance Noskové, Evě Endlové, Pavlíně Hurdové, Haně Staňkové, Věře Čermákové, Marii Mydlové.

Dětí se zapojilo 26. A také 2 muži – Jindřich Matuška a Ladislav Knor.

Za vstřícný přístup děkuji Mgr. Štíbrovi z MěÚ Rakovník a pokladní České spořitelny.

V Rakovníku dne 16.1.2019                               Eva Hvězdová, koordinátor sbírky

Několik fotografií je zde:

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Trikralova_sbirka_2019/