Arcibiskupství pražské

Biskupství bylo založeno v roce 973 z podnětu knížete Boleslava II. po dohodě s císařem Otou I. a řezenským biskupem sv. Wolfgangem. Papež Klement VI. povýšil bulou ze dne 30. 4. 1344 pražské biskupství na arcibiskupství a zřídil samostatnou církevní provincii pro Čechy a Moravu.
Arcibiskupství pražské
Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha Patroni Sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký Arcibiskup Jan Graubner metropolita a primas český 37. pražský arcibiskup (2022) Dominik kardinál Duka, emeritní pražský arcibiskup Pomocní biskupové Mons. Václav Malý (1997) Mons. Karel Herbst SDB (2002) Základní údaje o biskupství Rozloha: 8 990 km2 Obyvatel: 2,062 mil. Katolíků: 370 tis. Vikariátů: 14 Farností: 148 Kněží: 140 (z toho 116 aktivně působí na území diecéze, ostatní jsou v zahraničí, nebo na odpočinku) + (151 řeholních) Kostelů a kaplí: 881