Arcibiskupství pražské

Biskupství bylo založeno v roce 973 z podnětu knížete Boleslava II. po dohodě s císařem Otou I. a řezenským biskupem sv. Wolfgangem. Papež Klement VI. povýšil bulou ze dne 30. 4. 1344 pražské biskupství na arcibiskupství a zřídil samostatnou církevní provincii pro Čechy a Moravu.

Arcibiskupství pražské

Katedrála
Sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Patroni
Sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Jan Nepomucký

Arcibiskup
Dominik Duka
metropolita a primas český
36. pražský arcibiskup (2010)

Pomocní biskupové
Mons. Václav Malý (1997)
Mons. Karel Herbst SDB (2002)

Základní údaje o biskupství
Rozloha: 8 990 km2
Obyvatel: 2,062 mil.
Katolíků: 370 tis.
Vikariátů: 14
Farností: 148
Kněží: 140 (z toho 116 aktivně působí na území diecéze, ostatní jsou v zahraničí, nebo na odpočinku) + (151 řeholních)
Kostelů a kaplí: 881