Kostel sv. Martina v Olešné

Farním kostelem byl ji r. 1353. Jedná se o kamennou omítanou stavbu, která stojí na bývalém hřbitově. Skládá se z krátké lodi, kněžiště o jednom poli a trojbokém závěru. Na kněžiště je směrem na sever přistavěna sakristie, směrem na jih kaple. Nad oběma jsou v patře oratoře, nad jejichž průčelími jsou vyzdviženy jednoduché barokové štíty s prohýbanými stranami a půlkruhovou římsou ve vrcholech. Kostel byl na starších základech proveden v první polovině 18. stol. a přestavěn ve druhé polovině téhož století.