Modlitby matek

V naší farnosti se pravidelně každé úterý v 20:00 h setkává 8 maminek ve farní kapli, aby se společně modlily za své děti. Modlitby matek jsou určeny pro malé skupinky maminek v počtu 2 – 8 žen, které se chtějí nechat vést Pánem. Modlitby matek jsou součástí komunity SOLACE (Útěcha). Tato komunita nevyvíjí iniciativu, pouze odpovídá na Pánovo vedení. Spiritualitou modliteb matek je úplné odevzdání se, jednoduchost a radostná poslušnost vůči vůli nebeského Otce. Vnímáme, že Modlitby matek jsou darem našeho Pána křesťanským matkám dnešní doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Modlitby matek bez jakékoliv propagace a organizace začaly spontánně vznikat od roku 1995 v Anglii i ve světě. Dnes jsou modlitby matek rozšířeny do více jak 128 zemích světa. Česká republika byla první zemí, kterou Veronica Williams navštívila v témže roce.

Slovo, které dostala naše zakladatelka Veronica Williams na počátku, je plné příslibů:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ (Jeremiáš, kap. 31, verš 16-17)

Ve skupince maminek si vzájemně neradíme, všechny problémy vkládáme do modlitby a snažíme se porozumět tomu, co nám osobně chce Pán říct. O důvěrnostech, které maminky přednesou v modlitbě se nikde mimo skupinku nezmiňujeme. Vzájemně se nekritizujeme a nehodnotíme. Učíme se tak důvěře a milosrdenství. Skrze tyto modlitby se maminky setkávají s Ježíšem, cítí podporu ostatních maminek a mohou tak ve svém mateřství zažít hluboký klid a požehnání. Modlitby mají svou strukturu, modlíme se z modlitební brožurky a přidáváme i spontánní modlitby, chvály a prosby. Modlitby matek jsou vhodné pro každou ženu bez ohledu na věk, vzdělání, sociální postavení,…

Další informace můžete najít také na www.modlitbymatek.cz.

Pokud toužíte odevzdávat své děti do Ježíšových rukou a chtěly byste se modlit v malém společenství s dalšími maminkami, přijďte mezi nás. Se založením skupinky Vám rádi pomůžeme. (Kontakt: Mária Mydlová – meeery@gmail.com)