Kostel sv. Václava v Mutějovicích

Farním kostelem byl ji v r. 1356. Za husitských válek přestal být katolickým a stal se jím opět r. 1707M kdy zde byla znovu zřízena fara. Tehdy byl vystavěn i nynější kostel, který byl v r. 1766 opraven a v r. 1806 vyhořel. Roku 1841 byla nahrazena barokní báň věže novou střechou. Jedná se o omítanou stavbu s trojosou lodí, ve které je při západní straně vestavěna jednopatrová věž. Na východní straně přiléhá presbytář, za kterou se nachází malá sakristie.