Kostel sv. Barbory v Lužné

Již v r. 1352 byl farním kostelem. Fara zašla v husitských dobách. Nynější kostel byl stavěn od r. 1750. Jedná se o omítanou stavbu, která se skládá z lodi o dvou polích, k níž přiléhá na východ obdélná presbytář o jednom poli a za ní nízká sakristie. Západní průčelí tvoří hranolová, jednopatrová věž, sevřena dvěma točitými schodišti – na kruchtu a na věž.