Živý růženec farnosti

Modlíme se živý růženec

Více než 60 lidí z naší farnosti je zapojeno do modlitby živého růžence, tzn. každý  den se společně pomodlíme celé 3 růžice této modlitby, ve které rozjímáme nad  životem Pána Ježíše. Pět tajemství radostného růžence nám připomíná události kolem Ježíšova narození a dětství, při růženci světla rozjímáme o veřejném Ježíšově životě, v bolestném o  Ježíšově utrpení a ve slavném o Vzkříšení a začátku veřejného působení Církve. Modlitba živého růžence nám pomáhá  hlavně upevňovat svou  lásku k Pánu  Ježíši a Panně Marii, vždyť při této  modlitbě se  sami stáváme spolu s Pannou Marií svědky událostí ze života  našeho Pána.  Při této živé modlitbě se navíc nejen modlitebně spojujeme vzájemně  mezi sebou, členy živého růžence, ale připojujeme k nám i ostatní farníky a  naše blízké a celou Církev, za které se modlíme. 60 lidí, tři růžice, to už je  opravdu síla…

Otec Vojtěch, který nám pomohl zahájit modlitbu živého růžence u nás ve  farnosti, slíbil, že každou první sobotu v měsíci bude ranní mše svatá obětována za všechny, kteří se modlí živý růženec farnosti. I to je dalším důležitým a krásným důvodem, aby se i  ostaní lidé z farnosti do této modlitby zapojili.

Stále a kdykoliv máte  možnost ozvat se paní Martině Vinšové ( mobil: 777130886, mail: MartaPrusa@seznam.cz), která Vám pomůže zapojit se do společenství živého růžence.