+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Adventní duchovní obnova farnosti v sobotu 21.12.

Procházíme dobou adventu, dobou přípravy a naděje. Vzpomínáme na první příchod Boha na svět jako Člověka a pozorně očekáváme i jeho další příchod na konci našeho života i na konci časů. Je třeba, abychom se snažili co nejlépe   očistit naši duši, aby mohla Pána přijmout.

V sobotu 21.12. budeme mít příležitost lépe a intenzivněji připravit své nitro, abychom se setkali a přijali Pána Ježíše s větší láskou a kajícností. V naší farnosti se bude konat adventní duchovní obnova.

Obnovu povede P. ICLic Jaroslav Miškovský, administrátor  ve Zbečně.

Program je následující:

8:00   Mše svatá

9:00 První rozjímání na faře

10:00 Druhé rozjímání na faře

Příležitost ke svátosti smíření, na závěr svátostné požehnání v kostele.