+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Ježíš Kristus-Král

Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále je dnem, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí (v tradičním katolickém kalendáři je to na poslední říjnovou neděli). Po této slavnosti bude začínat první adventní nedělí advent – doba očekávání Kristova příchodu a nový liturgický rok.

Jedná se o svátek poměrně nový. Vyhlásil jej v roce  1925 ve své encyklice Quas primas z 11. prosince papež Pius XI. Poprvé se tento svátek slavil na poslední říjnovou neděli roku 1926. Piux XI. chtěl tímto svátkem zdůraznit, že státní správa nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu – tj. především v oblasti etiky a důstojnosti člověka. Pius XI. s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Ježíšovu srdci.

Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je takto  Ježíš na vícero místech představován jako dlouho očekávaný král Židů- Mesiáš. Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „Král“ vyjádřením vlády, kterou my věřící přiznáváme Ježíši Kristu nad svým životem.