+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Návštěva biskupa v Rakovníku

0 Comments

Tuto neděli, 24.10., která zároveň byla jako 3. neděle v měsíci říjnu i  misijní nedělí, jsme přivítali v naší farnosti vzácného hosta. Na pastorační návštěvu přijel a slavnostní mši svatou celebroval v rakovnickém kostele arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka OP. Pozvání na bohoslužbu přijal i rakovnický starosta, pan Zdeněk Nejdl s manželkou.

Na tuto vzácnou návštěvu jsme se  pod vedením pana faráře  připravovali. Pan farář, Otec Vojtěch, pečlivě vytvořil harmonogram mše svaté i následný program arcibiskupa. V  kostele s ním měli ještě předtím zkoušky ministranti, paní Radíkovská krásně a slavnostně vyzdobila kostel květinami, chrámový sbor se připravoval, aby zkrášlil liturgii svým zpěvem, sestřička Ambrožka s dětmi a s několika mladými farníky secvičila misijní průvod s obětními dary a p. Donátová s p.Šikovou už od časného nedělního rána chystaly na faře slavnostní oběd. A mnohé farnice nečekaně příjemně překvapily, když na faru  pro tuto příležitost přinesly vynikající a na pohled krásné výsledky svého kuchařského umění.

Od 9 hodin začala v rakovnickém kostele slavnostní mše svatá, asistovalo při ní 10 rakovnických ministrantů. Náš kostel byl zaplněn do posledního místa, homilii přednesl Mons. Dominik Duka. Po mši svaté jsme se mnozí farníci zúčastnili besedy s panem arcibiskupem. Po této besedě navštívil pan arcibiskup za doprovodu pana faráře a několika farníků rakovnické muzeum, kde se dozvěděl něco o historii Rakovníka.

Ve 12 hodin již byl připraven na faře slavnostní oběd, na který přijal pozvání od Otce Vojtěcha kromě p. arcibiskupa i pan starosta Nejdl s chotí a několik rakovnických farníků jako zástupců naší farnosti.

Návštěva pana arcibiskupa byla pro nás farníky vzácnou příležitostí se s ním u nás setkat. Jak sám podotkl, byl v rakovnickém kostele podruhé ve svém životě po asi 50 letech, kdy tady byl jako chlapec. Věříme a těšíme se, že příští jeho návštěva u nás bude v dohlednější době.

A tato návštěva měla ještě jeden krásný závěr. Jak řekla sestřička Ambrožka, ukázalo se, že se umíme při významných okamžicích ve farnosti semknout a pomoci jako opravdová farní rodina.

Fotografie z návštěvy arcibiskupa zde: rajce.cz.