+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Noc kostelů v Rakovníku 2013

Srdečně všechny zveme na Noc kostelů, která se letos koná 24. května 2013.

Zde je program:

17:30  – 18:15    Mše svatá
18:45  – 19:00    Duchovní slovo P. Vojtěcha Nováka
19:00  – 19:30    Varhanní koncert
19:30  – 20:00    Prohlídka varhan a kůru
22:30  – 23:00    Koncert chrámového sboru

Prohlídka kostela s komentářem 18:30 – 24:00 hodin
Otevřený kostel 18:30 – 24:00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více na: www.nockostelu.cz/index.php?pg=176