+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slavnost všech svatých

0 Comments

1. listopadu budeme vzpomínat na ty, kteří procházeli tak jako my tímto životem s těžkostmi a pokušeními a kteří zvítězili. Mnoho takových lidí uznala Církev za svaté a každý rok se na ně v určitý den vzpomíná. V tento den však oslavujeme a prosíme o pomoc onen nespočetný zástup lidí, které Církev neuvádí jmenovitě v seznamu svatořečených. Jsou to ti, kteří byli mezi námi a dokázali dokonalým způsobem odpovědět na milost, kterou od Boha dostává každý z nás, a kteří nyní kontemplují v nebi Boží tvář. Proto na ně s radostí vzpomínáme a zároveň je prosíme o přímluvu a pomoc, abychom i my dokázali žít svůj život ve snaze o dokonalost víry a lásky.

V Rakovníku bude slavnostní mše sv. v  kostele sv.Bartoloměje v pátek 1.listopadu v 18.00 hodin.

K modlitbě a přímluvám nabízíme tuto litanii ke Všem svatým.