+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Boží Tělo 2021

Klaním se Ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. Tobě srdcem svým se zcela poddávám, před Tebou svou slabost, Bože, vyznávám…

sv.Tomáš Akvinský, Adoro te devote (jeden z pěti hymnů, které byly složeny svatým Tomášem Akvinským při příležitosti zavedení svátku Božího Těla papežem Urbanem IV. v roce 1264)

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Slavnost_Tela_a_Krve_Pane_2021/