+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Fotografie z poutní slavnosti sv. Bartoloměje

V neděli 27.srpna 2023 se uskutečnila slavnostní událost. Při příležitosti poutní slavnosti našeho kostela byl znovuotevřen nově rekonstruovaný kostel sv. Bartoloměje.

V kostele došlo k těmto opravám. Před asi 10 lety byl nejprve restaurován hlavní oltář. Během posledních několika let byla opravena a zrekonstruována celá podlaha v kostele, nyní byly pořízeny nové kostelní lavice a zrekonstruováno osvělení, elektroinstalace a ozvučení. Na financování, které stálo cca 10 mil. Kč se významně podíleli dárci především z farnosti, ale i další dobrodinci, příspělo nám také Město Rakovník a Ministertvo kultury. Všem, kteří pomohli s financováním oprav patří velké poděkování, Pán Bůh zaplať za jejich štědrost.

Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Mgr. Michael J. Pojezdný, O. Praem., bohosužbu doprovodil rakovnický chrámový sbor Missou brevis Zdeňka Fibicha, na varhany hrál Mg.A Aleš Nosek, regenschori a titulární varhaník katedrály sv.Bartoloměje v Plzni.

Několik fotografií ze slavnostní mše svaté a následného posezení na farní zahradě je zde:

https://www.rajce.idnes.cz/farnostrakovnik/album/poutni-slavnost-sv-bartolomeje-2023