+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pouť za Padrem Piem

Ve dnech 11.-19.5. 2019  se vydali naši farníci spolu s farníky Keblova a Prahy na pouť za Padrem Piem, hlavním cílem naší pouti tedy bylo S.G.Rotondo, kde P.Pio v minulém století působil. Duchovním průvodcem nám byl Otec Vojtěch, cestu zaštiťovala cestovní kancelář paní Ireny Hendrychové Palomino.

Velkým duchovním prožitkem byla pro nás nejen návštěva míst spojených s P.Piem, ale návštěva dalších míst, kde se staly eucharistické zázraky, míst, jejichž poznání bylo pro nás velkým povzbuzením v naší víře. Bylo pro nás  radostí vidět, co všechno lidé v minulosti z lásky k Bohu vybudovali.

V následujícím textu jsou stručně popsaná místa, která  jsme navštívili, dole jsou pak odkazy na fotografie.

 1. Loreto – druhé nejvýznamnější poutní místo v Itálii. Nachází se zde loretánská svatyně, komplex staveb obklopující tzv. Svatou chýši, což je dům Panny Marie, který byl na konci 13. století přenesen z Nazaretu do Itálie.
 2. Lanciano – Kněz v roce 750 v kostele sv. Fantiška v Lanciano pochyboval o skutečné přítomnosti Krista v proměněné Eucharistii. Během slavení mše svaté, když vyslovil slova proměnění, hostie se přeměnila na Maso a víno na Krev. Maso je stále nezměněné a Krev je rozdělena na pět stejných částí.
 3. Manoppello – Svatá Veronika podle ledengy podala Ježíši Nazaretskému při jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář. Tato relikvie proto uchovává pravý obraz Ježíšovy tváře
 4. San Giovanni Rotondo – Padre Pio byl italský kněz a světec, kterého známe zejména pro svá stigmata (rány na těle ve stejných místech, které byly způsobeny Ježíši Kristovi během ukřižování). Od roku 1916 do své smrti (září 1968) působil v San Giovanni Rotondo. Je mu přisuzováno mnoho zázraků. V roce 1940 vypracoval Padre Pio plány pro stavbu Domu pro úlevu trpícím; tato nemocnice byla otevřena v San Giovanni Rotondo v roce 1956. Padre Pio byl za svého života vyhledávaným zpovědníkem.
 5. Monte Sant Angelo – V překladu Andělská hora. Legendy z 5. století vyprávějí o třech zjeveních archanděla Michaela, jenž tlumočil Boží příkaz, aby se jeskyně, v níž se nacházela svatyně kultu boha Mithry, přeměnila na křesťanský chrám. Dnes je nejstarší svatyní křesťanského Západu.
 6. Santa Maria di Pulsano – jeden z nejstarších klášterů postavený na konci 6. století. Kostel v románském stylu je spojený přímo se skálou a jeskyní a leží uprostřed nádherné přírody.
 7. Pietrelcina – Zde se narodil a byl pokřtěn Padre Pio.
 8. Klášter Montecassino – Vybudovali ho benediktini v 6 století. Leží na hoře vysoké 520 m. Byl zcela zničen na konci 2. světové války při náletech Spojenců. Po válce byl znovu obnoven a vysvěcen (1964).
 9. Orvieto – město vystavené na skále tvořené sopečnými vyvřelinami – tufy.  Několikrát zde sídlili papežové. Největší slávy se Orvieto dočkalo v roce 1263. Tehdy se stal tzv. bolsenský zázrak – z proměněné hostie při mši svaté v nedaleké vesnici Bolseno  kapala Kristova Krev. Na levé straně katedrály je umístěna bohatě zdobená skřínka z roku 1358. Na prostřeném plátně – korporálu jsou vidět krvavé skvrny způsobené bolsenským zázrakem.
 10. Bolsena – V kapli při mši svaté v roce 1263 místní kněz zapochyboval o přeměně Kristova Těla v chléb a víno a v zápětí začala z hostie stékat na oltář Krev. Plátno s Krví je vidět v Orvietu v Dómu P. Marie.
 11. Benátky

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_za_P.Piem_1.cast/

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_za_P.Piem_2.cast/

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_za_P.Piem_3.cast/

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_za_P.Piem_4.cast/