+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

První svaté přijímání dětí

Minulou neděli, dne 13.9.2020 přistoupilo několik dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Děti Anička, Maruška, Lidunka, Lukášek a Filípek poprvé přijaly Pána Ježíše. A my se za ně budeme modlit, aby si zachovaly po celý svůj život vzpomínku na tuto slavnostní a krásnou chvíli a s láskou a úctou přistupovaly k Nejsvětější Eucharistii v dětství i dospělosti.

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Prvni_svate_prijimani_2020