+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slovo Otce Vojtěcha

Drazí farníci,

 

Opět se na vás obracím v této nelehké době před Květnou nedělí, počátkem Svatého týdne.

Z disposic, které jsme dostali ohledně liturgie Svatého týdne, vysvítá možnost slavit obřady s maximálním počtem 10 věřících, což je sice určité omezení, ale stále lepší než prázdný kostel. Proto od zítřka budou obě obvyklé mše sv. se svěcením ratolestí v Rakovníku 8,00 a 18,00 a v Mutějovicích v 10,00. Vždy bude nutné uzavřít kostel po naplnění 10 věřícími. Stejně tak to bude i při obřadech Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Kdo chcete mít jistotu účasti, zavolejte, prosím telefonicky. Sledování obřadů v televizi bude možné jak na ČT2 tak i na TV NOE. Proto nebude pořizován záznam z kostela sv. Bartoloměje. Rozpis bohoslužeb je na stránkách farnosti.

Beze změn trvá možnost individuálního udílení svátostí, včetně návštěv nemocných, opět stačí zavolat na farní telefon nebo můj mobil.

Kromě toho bude možnost svátosti smíření na Zelený čtvrtek od 17,00 do 17,55, kdy zde bude kromě mne P. Václav Kružík a na Velký pátek od 14,00 i během obřadů podle potřeby  – zpovídá P. Jaroslav Miškovský.

Do Svatého týdne vstupujeme v situaci, kdy více než jindy bude záležet na osobní přípravě každého z nás v podobě modlitby, rozjímání o utrpení Páně, četby kapitol o utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista v Písmu svatém a větší vděčnosti za hlubokou jistotu, kterou každému z nás dává víra ve Zmrtvýchvstání. Může to být i velká šance, abychom si ve všeobecné atmosféře strachu hlouběji uvědomili, v čem, nebo spíše v kom je naše opravdová naděje.

Přeji vám a budu všem vyprošovat, aby nás prožívání utrpení a oslavení našeho Pána hluboce zasáhlo, vzbudilo v nás velkou vděčnost a novou ochotu ke každé oběti.

V Kristu Váš P. Vojtěch Novák

 

V sobotu před Květnou nedělí L.P. 2020