+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Tříkrálová sbírka při kostele sv. Bartoloměje

V uplynulých dnech a týdnech proběhla u nás ve farnosti tradiční Tříkrálová sbírka. K tomu přinášíme pár informací a fotografií.

Základem každé sbírky je důvěra a tu je třeba posilovat, dbát na transparentnost.Tříkrálová sbírka Charity České republiky podléhá kontrolním mechanismům pražského magistrátu, který vydal osvědčení o pořádání sbírky.

Celý výnos sbírky, všechny peníze, které se vyberou v daném termínu daného roku, se shromáždí na Tříkrálovém účtu. To proto, aby bylo možné vše sečíst a spravedlivě rozdělit. Z centrály se pak peníze rozešlou podle daného klíče. Většina peněz se vrací do míst, kde byly vykoledovány (65%). 20% jde na projekty, kde je třeba spojit síly z celé diecéze, ale i z republiky, tyto peníze pomohou seniorům, samoživitelkám, lidem na okraji společnosti a rodinám s nízkými příjmy, tedy těm, kteří si sami pomoci nedokážou. 10% míří do krizového fondu, z něhož je možné pomoci okamžitě (např. při tornádu, povodni…) 5% představuje zákonem předepsanou režii sbírky.

V naší farnosti se vybralo 58.912 Kč celkem v 11 kasičkách. Peníze, které se nám vrátí (tj. již zmiňovaných 65%) budou zřejmě po schválení použity, tak jako v loňském roce, na pořádání týdenního letního farního tábora dětí, pořádaného u nás na faře.

Velký dík patří dětem a hlavně jejich rodičům, kteří byli garanty a zapojili své děti do sbírky. Děti s radostí zpívaly, hrály a koledovaly.

Děkujeme i zaměstnancům Městského úřadu v Rakovníku, kde kasičky byly zapečetěny, odpečetěny a přepočítány.

Zaplať Pán Bůh patří tedy všem kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem, ale také a především všem dárcům, kteří přispěli.

Několik fotografií je zde:

https://farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/My_tri_kralove…_2022/