+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Začíná postní doba

Popeleční středou začne postní doba. Po celou tuto dobu budeme směřovat a blížit se k Velikonocům. Má-li být naše velikonoční radost ze Zmrtvýchvstání Ježíše Krista  úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním. Mezi námi a Bohem stojí hřích a musíme se snažit v každém okamžiku – a zvláště v této době postní – očistit se od hříchu a přiklonit se k Bohu, potřebujeme obrácení a  upřímnou lítost nad svými hříchy, která se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání.

V postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.

Důvodem k postu je posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly, solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

K usebranénu prožití postní doby nám může pomoci i tato postní litanie.