+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Adventní duchovní obnova

V sobotu 18.12.2021 se bude konat adventní duchovní obnova farnosti. Povede ji Otec ICDr. Ing. Marek Miškovský

Program:

8,00 mše svatá

9,00   I. rozjímání na faře

10,00 II. rozjímání na faře

Během duchovní obnovy bude příležitost ke svátosti smíření

Na závěr svátostné požehnání.