+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní doba ve farnosti

V postní době jsme všichni zváni k horlivější účasti na liturgii a různých pobožnostech tak, abychom se více přiblížili Božímu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne vstal slavně z mrtvých. I letošní postní dobu chceme prožít tak, abychom obnovili svá nitra a konali pokání. To se může uskutečnit jen tehdy, když dovolíme Bohu, aby vstupoval do našeho života, do našich srdcí a pomáhal nám prohloubit náš vztah k Němu i k našim blízkým.

V tomto úsilí nám může pomoci častější a hlubší účast na mších svatých, na pobožnostech křížové cesty, hovorech o víře, které se uskutečňují každý pátek po mši svaté na faře. V postní době se také bude konat duchovní obnova farnosti, jejíž termín i jméno kněze budou upřesněny.

Pobožnosti křížové cesty

Po celou postní dobu se budeme každý pátek před mší svatou a každou neděli před večerní mší svatou modlit křížovou cestu. V pátek i v neděli začíná pobožnost Křížové cesty v 17,30.

Tajemství víry

V postní době budeme při mši svaté na výzvu kněze: Tajemství víry odpovídat zvoláním: „Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa“, což lépe odpovídá této liturgické době.