+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Pouť do Filipova

V sobotu 13. ledna vykonala naše farnost pouť do Filipova. Ve 4 hodiny ráno se zde sloužila slavnostní mše svatá u příležitosti výročí zjevení Panny Marie dne 13. ledna 1866.

Bližší informace zde:
rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/bazilika.php

Fotografie z pouti zde:
farnostrakovnik.rajce.idnes.cz/Pout_do_Filipova_13.1.2018/