+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Slavnost všech svatých

0 Comments

V úterý 1.listopadu budeme s úctou a radostí vzpomínat na ty, kteří stejně jako my procházeli tímto životem s těžkostmi a pokušeními a zvítězili. V tento den oslavujeme a vzpomínáme v modlitbě na obrovské množství mužů a žen, které Církev neuvádí jmenovitě v seznamu svatořečených. Jsou to ti, kteří byli mezi námi a dokázali dokonalým způsobem odpovědět na milost, kterou od Boha dostává každý z nás. Ti, kteří tady na zemi následovali Krista  a nyní s ním přebývají v nebi. Proto na ně s velkou radostí vzpomínáme a prosíme je o přímluvu a pomoc, abychom i my dokázali žít svůj život ve snaze o dokonalost víry a lásky.

V Rakovníku bude slavnostní mše sv. v  kostele sv.Bartoloměje v úterý 1.listopadu v 18.00 hodin.

K modlitbě a přímluvám nabízíme tuto litanii ke Všem svatým.